Az Egyenlő Bánásmód Hatóság anti-diszkriminációs képzése – beszámoló

Ez a cikk több mint 11 éves.

„A diszkrimináció elleni küzdelem – a társadalmi személetformálás és a hatósági munka erősítése” címmel az Egyenlő Bánásmód Hatóság január végi, 3-napos, összesen 30-órás képzésén A Város Mindenkié csoport két tagja, Fábián Károly és Fodorné Orbán Anna is részt vett.

Az egyenlő bánásmód érvényesítése és a társadalmi érzékenység fejlesztése keretében részben ú.n. érzékenyítő tréningen vettünk részt, részben pedig a téma jogi vonatkozásaival foglalkoztunk. A fő témavezetők és előadók vezető szakemberek voltak, Dr. Pánczél Márta vezetésével.

Az ország minden tájáról érkezett résztvevők az érintett csoportok tagjaiból és a hatóságok, ellátók képviselőiből állt. Általánosságban elmondható, hogy a napi 10 órában rendkívül kemény, ugyanakkor élvezetes munka folyt. A történelmi áttekintést követően (hisz Angliában már az 1200-as években téma volt az egyenlő bánásmód, hisz akkor jött létre a Magna Carta Libertátum, a Szabadság Nagy Oklevele), a mához közelítve megtudtuk, hogy az EU irányelveinek honosításából 2003-ban alkották meg Magyarországon a diszkrimináció ellenes törvényt. Az ún. védett tulajdonságok a magyar előírásokban számszerűen többet fednek, mint számos más országban (születési, faji, bőr, társadalmi nem – gender -, kor, állapolgárság stb.),

Számos esetanulmányon „gyakoroltuk” a problémamegoldó, konszenzusos érdékérvényesítés képességét részben a társadalmi párbeszédben, de nagy hangsúlyt helyeztünk a fellelhető diszkrimitanív viselkedések, helyzetek megoldási formátumaira is, különös tekintettel arra, hogy meddig terjed az EBH hatásköre, mi az , amit már csak bíróságon lehet érvényesíteni (pld. jóvátétel iránti igény).

Az előadók szerint is nagyszerű csapat jött össze, akik teljes odafigyeléssel és aktivitással vettek részt a képzés munkájában. Minden bizonnyal – noha a jogi anyag még jócskán „megemésztésre” vár – sokan, és így a Város Mindenkié tagjai is igen hasznosan tudják majd munkájukban felhasználni az itt tanultakat. (Nem elsősorban azért is, mert nagytudású jogász aktivisták segítették a munkánkat már eddig is!)

A résztvevő mintegy 20 emberből ketten, akik vidéki érdekvédelmi szervezetben dolgoznak, már a képzés során kinyilvánították, hogy szívesen dolgoznának a hajléktalan érdekvédelmi munkában is lakóhelyükön (Balassagyarmat). Éppen a mai napon kaptunk jelzést további csatlakozási szándékról – önkéntesként – egy budapesti kulturantropológus fiatal szakembertől.

Sok szeretettel és nagy örömmel várjuk őket is és bárkit aki egyetért munkánkkal!

A képzésre visszatérve: megígérték, hogy lesz folytatása a képzésnek, melyről megfelelő értesítés kapunk, és számítanak ránk az ún. tesztelési tevékenység kibővítésénél is. Ez utóbbi nem más, mint egy bejelentett esetnél „neutrális” személyek részvételével megbizonyosodni az elkövetett diszkrimináció esetlegesen nem egyszeri voltáról, hogy a Hatóság igazságos, és az elkövetés súlyosságának pontos vizsgálata alapján hozhassa meg a döntését, – hozzájárulva ezzel a diszkrimináció elleni küzdelem sikeréhez.

2011. február 9.                                                                                                Orbán Anna

Ezt a cikket eredetileg az AVM régi blogján publikáltuk.