Ombudsmani beadvány – Rát megszüntetése

Ez a cikk több mint 13 éves.

Beadvány az Ombudsmanhoz

Panaszos: Csepregi László

Panasz jellege: sérelmes döntés, jogszabály kifogásolása

Panaszolt szervek: Budapest Főváros XVIII. Ker. Önkormányzat, Országgyűlés

A panaszos elmondja, hogy a fenti hatóság megszüntette a rendelkezésre állási támogatását (Rát) mely döntést a regionális államigazgatási hivatal helybenhagyta.

A panaszos korábban négy évig közmunkásként dolgozott a kerületben, 38 éves, és 20 év munkaviszonya van, mellyel azt akarja bemutatni, hogy nem munkakerülő személy.

A panaszos a döntés óta, három hónapja lényegében ellátatlan, a létfenntartáshoz mérten csak csekély támogatást, 15 ezer forint átmeneti segélyt kapott december hónapban.

A lakása egy szükséglakás, melyet az a veszély fenyeget, hogy elveszti, mivel már 90 ezer forint lakbértartozása van.

A panaszos szociális krízishelyzetben van, és mivel teljesen ellátatlan ezért álláspontja szerint alapvető emberi és állampolgári jogai sérülnek.

A panaszos a hatóság döntésén túl a szociális törvény ellen emel kifogást, mivel ha valaki kiesik a közmunka programból, akkor egy évig ellátatlan marad, semmilyen rendszeres jövedelmet nem kaphat. A panaszos tisztában van azzal, hogy a cél a munkára való ösztönzés, hogy aki tud, az dolgozzon, de ennek ellenére mégsem lehet embereket ellátatlanul hagyni.

A panaszos keres, de nem talál munkát, és azonnal munkát vállalna, ha egy megfelelő helyet, akár segédmunkát is találna.

A panaszos álláspontja szerint, ha valaki ellátatlan, az az alábbi alkotmányos jogokat sérti:

– az élethez, emberi méltósághoz való jog,
– a szociális biztonsághoz való jog,
– a magánélet sérthetetlenségéhez való jog (ha valaki hajléktalan vagy az fenyegeti, mint a panaszost),
– a legmagasabb testi egészséghez való jog,
– a szabad mozgáshoz való jog, mivel ha nincs jövedelme, még a metróra sem tud felszállni.

A panaszos azt kérdezi az ombudsmantól, hogy vizsgálja felül a szociális törvényt, és intézkedjen, hogy emberek ne maradjanak ellátatlanul.

Ha ez az ország, egy európai demokráciát hangoztató államnak tartja magát, akkor ne engedjen meg ilyen helyzeteket, ilyen emberi és alkotmányos jogsértéseket, és érje el azt, hogy a szociális háló egy valódi védelmet jelentsen.

A panaszos a csatolt A VÁROS MINDENKIÉ civil jogvédő szervezet alapító tagja, és e szervezet keretében is harcol a fenti alkotmányos jogok érvényesüléséért.

A panaszos a munkaügyi központtal jelenleg is együttműködik, de ellátást onnan sem kap, kéregetésből és kukázásból él.

Budapest, december 17.

Ezt a cikket eredetileg az AVM régi blogján publikáltuk.