Csak diplomások legyenek ellenzéki képviselőjelöltek? – A Város Mindenkié csoport nyílt levele

Ez a cikk több mint 9 éves.

diploma_kicsi.jpgTisztelt Együtt 2014 Mozgalom, Párbeszéd Magyarországért és Magyar Szocialista Párt!

A Város Mindenkié érdekvédelmi csoport alapelve, hogy a legkiszolgáltatottabb emberek, a lakhatási szegénységben élő és hajléktalan állampolgárok a saját érdekeiket saját maguk tudják képviselni. Demokratikus működésről csak akkor beszélhetünk, ha minden állampolgárnak egyenlő lehetősége van a beleszólásra a döntéshozatalba a legalacsonyabb és a legmagasabb szinteken is. Ezért az AVM-ben a hajléktalan emberek vezető szerepet játszanak, illetve az ehhez szükséges készségeket sajátítják el – az ún. szövetséges, tehát biztos lakhatással bíró tagok feladata pusztán ennek a folyamatnak az előmozdítása, nem a saját hatalmuk gyarapítása vagy a hajléktalan tagok érdekeinek és szükségleteinek meghatározása.

Ezért is volt számunkra megdöbbentő, hogy Önök mint a kormány demokrácia- és szegényellenes intézkedései ellen kiálló ellenzéki pártok feltételül szabják, hogy a 2014-es választásokon közös listájukon induló „jelölteknek felsőfokú képesítéssel kell rendelkezniük, amelytől kivételesen méltányolható esetben el lehet tekinteni”. Mivel a szegény, hátrányos helyzetű társadalmi csoportok tagjai jellemzően nem felelnek meg ennek a feltételnek, A Város Mindenkié csoport, amely többségében szegénységben élő és felsőfokú végzettséggel nem rendelkező tagokból áll, rendkívül sértőnek és diszkriminatívnak tartja ezt a követelményt, amely korlátozza a diploma nélküliek politikai jogait. Különösen szomorú ez a magukat baloldaliként meghatározó pártok részéről, amelyeknek nem csak hogy a legkiszolgáltatottabb csoportokat kellene képviselniük, hanem a demokratikus működés és az esélyegyenlőség elvét betartva lehetőséget kellene teremteniük arra, hogy az elesettek saját maguk képviseljék érdekeiket. Aktívan és folyamatosan, nem csak „kivételesen méltányolható esetben”.

A diploma alapfeltételként meghatározása arra utal, hogy Önök szerint a felsőfokú képesítéssel rendelkezők jobban értik a kiszolgáltatott csoportok problémáit mint azok, akiknek nincs diplomájuk, tehát jobban mint maguk az érintettek. Ez azonban nem igaz. Az elméleti és a gyakorlati, élettapasztalatokon alapuló tudás csak együtt ér valamit. Az AVM hajléktalan emberekből álló Utca és jog kutatócsoportjának eredményei is azt támasztják alá, hogy a gyakorlati tudás és az elméleti tudás egyenrangú, és az elméleti tudás úgy hasznosul igazán, ha az a kiszolgáltatott csoportok számára is elérhetővé válik.

Továbbá a politikai döntéshozatal nem pusztán, sőt, talán nem is elsősorban szakmai kérdésekről szól, legalább ennyire szükséges hozzá erkölcsi érzék, elvhűség és lojalitás. Ezekkel a jellemvonásokal pedig, nagyon reméljük, hogy Önök szerint sem csupán a diplomások rendelkeznek!

A felsőfokú végzettség megszerzése egyébként sem garancia arra, hogy valaki rendelkezik a szükséges szaktudással és elkötelezettséggel. Az elmúlt 23 évben nagyrészt diplomás képviselőkből álló magyar országgyűlés jó példa arra, hogy a diplomás emberek közül nagyon sokan nem tisztelik mások méltóságát, nem rendelkeznek megfelelő szakmai ismeretekkel, még a helyesírás alapvető szabályainak ismeretével sem, korrupciót követnek el, plagizálnak, stb. Meggyőződésünk, hogy sok szegénységet megtapasztalt ember jóval elkötelezettebb lenne a szociális problémák elleni küzdelemben azoknál a diplomás politikusoknál, akik saját karrierjük építésére használják fel a politikai pályát, miközben a szegénységben élők számára, akik napi szintű megélhetési gondokkal küzdenek, és akiknek hiányzik a jelöltséghez szükséges kapcsolati tőkéjük, a választhatóság alapjoga – a fenti feltétel nélkül is – csak elméletben létezik.

Éppen ezért az említett ellenzéki pártoktól nem csak azt várjuk, hogy a felsőfokú képesítést feltételként szabó pontot töröljék el, hanem azt, hogy az említett feltételt a következőképp fogalmazzák át: „különösképpen szeretnénk bátorítani azokat a hátrányos helyzetű jelölteket, akik politikai szerepvállalásukkal, saját élettapasztalataik felhasználásával a hasonló problémákkal küzdők szociális helyzetét kívánják javítani és politikai részvételüket ösztönözni”. Reméljük, saját magukkal szemben is alkalmazzák a jelöltekkel szembeni feltételeket, és a javasolt pont elfogadásával biztosítják a „kiszolgáltatott csoportok védelmét” és bizonyítják „elhivatottságukat a szegénység csökkentésére”.

Üdvözlettel,

A Város Mindenkié csoport

2013. augusztus 8.

Ezt a cikket eredetileg az AVM régi blogján publikáltuk.