Ott volt vagy nem volt ott? A Város Mindenkié csoport képviseletének kérdéséről

Ez a cikk több mint 8 éves.

mystery2.jpgA Népszabadság beszámolója szerint a sok vitát kiváltó balatonszárszói rendezvényen „képviseltette magát a Város Mindenkié Csoport is”, a szárszói találkozóról írott egyik publicisztika szerint pedig a találkozón „A Város Mindenkié csoport aktivistája” is részt vett. Ezzel szemben, A Város Mindenkié csoport Facebook oldalán a következő rövid közleményt tettük közzé:

A sajtóban megjelent néhány félreérthető megfogalmazású cikk, ezért szeretnénk tájékoztatni a nyilvánosságot, hogy A Város Mindenkié csoport nem vett részt a hétvégi szárszói összejövetelen. Erre meghívást sem kaptunk – és egyébként is az a tapasztalatunk, hogy az ilyen rendezvényekre nem szoktak szegénységben élő embereket meghívni. Az AVM egyik aktivistája valóban részt vett az összejövetelen, de nem a csoport képviseletében, hiszen az szembe ment volna azzal az alapelvünkkel, hogy a csoportot a nyilvánosság előtt hajléktalan emberek képviselik. Ezzel együtt, mi nem korlátozzuk tagjaink politikai szabadságát: mindenki olyan szervezetben vesz rész és olyan eseményekre megy el, amilyenre szeretne, feltéve, hogy az nem képvisel vagy terjeszt kirekesztő nézeteket.

Hogy is van ez akkor? Az AVM egyik aktivistája jelen van egy rendezvénye, de az AVM mégsem? A fent idézett sajtóhírek és a közleményünk közötti látszólagos ellentmondás jó alkalmat ad nekünk arra, hogy röviden írjunk arról, hogy miként is működünk mint csoport.

A Város Mindenkié csoportban hajléktalan emberek és biztos lakhatással rendelkező szövetségeseik dolgoznak együtt, a csoport tagjainak túlnyomó része hajléktalan. Bázisdemokratikusan működünk, azaz a csoportnak nincs a hagyományos értelemben vett vezetője. Mindenki vállal kisebb vagy nagyobb feladatokat, de nincsen egyetlen ember, aki a csoport nevében egyszemélyes döntéseket hoz, vagy a működést központilag irányítja. Mindenről közösen döntünk, és minden döntéssel kapcsolatban az összes tagunknak vétójoga van. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy mindenben egyet kell értenünk, hanem azt, hogy nem csinálunk semmi olyat, ami akár egyetlen tagunk számára is vállalhatatlan. Ha ilyen helyzet állna elő (ami egyébként a legritkább esetben történik csak meg), akkor tovább beszélgetünk a kérdésről, egészen addig, amíg meg nem állapodunk egy mindenki számára elfogadható megoldásról.

A csoportban a demokráciát nem a „többség uralmaként” értelmezzük, a hangsúly a beszélgetésen, a vitán, az álláspontok ütköztetésén és a közös megállapodások kidolgozásán van. Mivel a hajléktalan tagjaink számára gyakran nehézséget okoz a rendszeres internet-hozzáférés biztosítása (annak ellenére, hogy a csoport közös erőforrásaiból is szánunk erre), ezért alapvetően személyes találkozókon döntünk a közös ügyeinkről. A csoport egészét érintő ügyekről csak a heti rendszerességű gyűléseinken döntünk, amelyen minden aktív tag igyekszik részt venni. A csoport egészét érintő ügyek között van az is, hogy egy eseményen részt vesz-e az AVM mint szervezet.

Mivel számunkra nagyon fontos, hogy az álláspontunkat közösen alakítsuk ki, ez egyúttal azt is jelenti, hogy ha valamilyen kérdésben nincs alkalmunk személyesen beszélgetni, akkor abban a kérdésben többnyire nem tudunk csoportként megnyilvánulni. Előfordul az is, hogy a csoportunknak nincs közös álláspontja valamiről (vagy azért, mert nem beszéltünk róla vagy azért, mert úgy döntünk, hogy nem alakítunk róla ki csoportos véleményt). Azonban ezekben az esetekben is előfordul, hogy egy-egy tagunk megszólal az üggyel kapcsolatban – akár mint a téma szakértője (például mint egy utcalap terjesztője, egy adott intézmény lakója vagy mint társadalomtudós), akár egy másik politikai szervezet – például egyesület vagy párt – tagjaként. Ebben az esetben azonban nem mint A Város Mindenkié képviselője lép ki a nyilvánosság elé, hiszen erre nincs is felhatalmazása.

A konkrét szárszói esetben is pontosan ez történt: mivel a csoportunkhoz nem érkezett megkeresés a találkozóra, ezért ez fel sem került a napirendi pontjaink közé. Mivel ezt a témát csoportosan nem beszéltük meg, így nem is jelöltünk senkit arra, hogy A Város Mindenkiét képviselje. Ettől függetlenül, az egyik tagunk (akinek a szervezők személyre szóló meghívót küldtek, tehát nem mint a csoport képviselőjét hívták) részt vett az eseményen, és két tagunk, Dósa Mariann és Misetics Bálint is írtak a rendezvényről. Írásaik azonban nem a csoport álláspontját tartalmazzák, hiszen ilyen nincs is. Jól jelzi ezt, hogy írásaikat nem A Város Mindenkié tagjaként szignálták.

Szeretnénk, ha a nyilvánosság számára egyértelmű lenne, mikor képviseli valamelyikünk a csoport álláspontját, és mikor a sajátját (vagy éppen egy másik szervezetét), és ebben különösen számítunk a sajtó munkatársainak felelős viselkedésére. A két dolog összemosódását kétféleképpen lehet elkerülni. Az egyik, ha az AVM tagjai egyénként soha nem szólalnak meg közügyekben, és kizárólag a közös álláspontunk képviseletében jelennek meg – ezt azonban mi nem szeretnénk, mert indokolatlanul korlátozza a tagjaink szabad cselekvését és véleménynyilvánítását. Miért ne lehetne valaki több szervezet tagja? Miért ne lehetne egy AVM-tagnak önálló véleménye szakmája képviselőjeként vagy személyes tapasztalatai okán? Az AVM aktivistái sokoldalú, aktív emberek, és örülünk, ha minél több fórumon és eszközzel részt vesznek a társadalmi változások elősegítésében.

A másik megoldás, ha az adott álláspont megjelenítéséből egyértelműen kiderül, hogy az a szóban forgó tag személyes/szakmai véleménye, vagy a csoport közösen kialakított álláspontja. Ugyanez vonatkozik a tagjaink azonosítására is: attól még, hogy valaki részt vesz egy rendezvényen, nem biztos, hogy a csoport képviseletében van jelen. Mindezek miatt találgatás helyett érdemes mindig személyesen rákérdezni, hogy egy tagunk a csoportunkat képviseli, egy másik szervezetet vagy esetleg kizárólag saját magát. Fontos tudni azt is, hogy csoportunkat a nyilvánosság előtt alapvetően a hajléktalan tagjaink képviselik. Ezért aztán, ha egy szövetséges (tehát nem hajléktalan) tagunkról van szó – különösen, ha egyedül van, tehát nem egy hajléktalan aktivistával – akkor elég valószínű, hogy nem a csoport képviseletében szólal fel, vagy jelenik meg valahol.

A Város Mindenkié a saját maga által meghatározott elveket nagyon erősen tiszteletben tartja. Csoportunk megfelelő megjelenítése azonban csak akkor lehetséges, ha az újságírók és szerkesztők jóhiszeműek és betartják szakmájuk etikai szabályait és megfelelő tájékozottságra vonatkozó követelményeit. Ebben kérjük a továbbiakban is együttműködésüket, együttműködéseteket.

Ezt a cikket eredetileg az AVM régi blogján publikáltuk.