Levél az Európai Bizottságtól: aggályokat vet fel az Alaptörvény 4. módosítása

Ez a cikk több mint 11 éves.

criminalization.jpgA Város Mindenkié 2010 ősze óta folytatja szabálysértési kampányát a hajléktalan emberek kriminalizálása ellen, amelynek része a nemzetközi lobbizás is. Ennek keretében folyamatosan tájékoztatjuk a nemzetközi sajtót a magyarországi helyzet alakulásáról (interjúkat adunk, információs anyagokat készítünk számukra) és számos nemzetközi szervezettel léptünk kapcsolatba, hogy rajtuk keresztül is nyomást gyakoroljunk a magyar kormányra.

Szoros kapcsolatban állunk például az ENSZ lakhatási és mélyszegénységgel foglalkozó különmegbízottaival, akik már több nyilvános állásfoglalásban ítélték el a Fidesz kormány büntető intézkedéseit, és az európai hajléktalanellátó szervezeteket tömörítő FEANTSA-val, amely az elmúlt héten az AVM közreműködésével szervezett magas szintű szakmai tanácskozást Budapesten a hajléktalanságra adható valódi válaszokról és a lakhatáshoz való jogról. A tájékoztatás mellett több esetben készítettünk árnyékjelentéseket, amelyekben rámutattunk a kormányzati kommunikáció félrevezető, illetve gyakran valótlan állításaira.

A nemzetközi kampányunk nagy sikerének tartjuk, hogy az Európai Bizottság is figyel a munkánkra! Andor Lászlóval, az EU foglalkoztatásért, szociális ügyekért és társadalmi összetartozásért felelős biztosával a tavalyi év során személyesen találkoztunk, hogy megvitassuk, milyen lehetőségek állnak rendelkezésre az Európai Unióban a magyarországi hajléktalan emberek védelmében, most pedig a Bizottság Igazságügyi Főigazgatósága biztosított bennünket arról, hogy a jogállamiság és a gazdaság állapota mellett a magyarországi hajléktalan emberek helyzetét is figyelemmel kísérik.

2013. április 15-én az alábbi levelet kaptuk a Bizottságtól egy korábbi megkeresésünkre válaszul:

Kedves Ms. Dósa és Ms. Udvarhelyi!

Köszönet 2013. március 1-én kelt, Reding alelnök asszonynak címzett levelükért, amelyben felhívják alelnök asszony figyelmét néhány tervezett intézkedésre, amely a magyarországi hajléktalanokat érinti. Ezeket az intézkedéseket időközben 2013. március 11-én el is fogadta a Magyar Országgyűlés, az Alaptörvény negyedik módosításának részeként.

Legyen szabad emlékeztetni rá, hogy az Európai Bizottság nagyon szorosan nyomon követi a magyarországi fejleményeket. Mint az európai törvények őrzője, különösen felelős azért, hogy az uniós törvények maradéktalanul megvalósuljanak a tagállamokban.

Miután a Magyar Országgyűlés 2013. március 11-én elfogadta az Alaptörvény negyedik módosítását, Barroso elnök Jagland főtitkárral együtt közös nyilatkozatot adott ki (lásd alább), amelyben mindketten hangsúlyozták, hogy ez a módosítás aggályokat vet fel a jogállamiság elve, uniós jogok és az Európa Tanács értékrendjének betartását illetően.

Most az Európa Tanács (Velencei Bizottság) és az Európai Bizottság részletekbe menő állásfoglaláson dolgozik a Magyar Országgyűlés által elfogadott módosításokat illetően.

Barroso elnök és Jagland főtitkár ugyanakkor tudomásul veszi Orbán miniszterelnök Barroso elnök úrnak 3013.március 8-án írt levelében tett azon kijelentését, miszerint a magyar kormány és a Magyar Országgyűlés elkötelezett az európai normák és értékek mellett.

Ennek alapján elvárható a magyar hatóságoktól, hogy bilaterális kapcsolatba lépjenek az európai intézményekkel, annak érdekében, hogy eloszlassanak minden aggályt, amely a tekintetben merült fel, hogy a módosítás megfelel az uniós elveknek és törvényeknek.

Üdvözlettel:

Emmanuel Crabit

egységvezető

EURÓPAI BIZOTTSÁG

 

2013-03-11

 

Az Európai Bizottság elnökének, és az Európa Tanács főtitkárának állásfoglalása a Magyar Országgyűlésben a Magyar Alaptörvény negyedik módosításáról történt szavazásról.

 

„Barroso elnök és Jagland főtitkár a következő megjegyzést fűzi a Magyar Alaptörvény negyedik módosításának, a Magyar Országgyűlés által történt elfogadásához.

 

Sajnálatukat fejezik ki amiatt, hogy az Európa Tanácsnak és az Európai Bizottságnak nem volt alkalma e módosítások tartalmának részletes áttekintésére és alapos megtárgyalására azok elfogadása előtt.

 

Ezek a módosítások aggályokat vetnek fel a jogállamiság elve, az uniós jogok és az Európa Tanács alapelveinek betartását illetően.

 

Az Európa Tanács (a Velencei Bizottság) és az Európai Bizottság részletekbe menően értékelni fogja ezeket a változtatásokat abban a formában, ahogyan azokat ma elfogadták.

 

Barroso elnök és Jagland főtitkár ugyanakkor tudomásul veszi Orbán miniszterelnök úrnak a március 8-án, pénteken Barroso elnökhöz eljuttatott levelében tett kijelentését, ami szerint a magyar kormány és a Magyar Országgyűlés teljes mértékben elkötelezett az európai normák és értékek mellett. E kijelentés alapján elvárják, hogy a magyar hatóságok bilaterális kapcsolatba lépjenek az európai intézményekkel annak érdekében, hogy eloszlassanak minden aggályt, amelyek a tekintetben merülnek fel, hogy ezek a módosítások megfelelnek az európai alapelveknek és az uniós jognak.”

Ezt a cikket eredetileg az AVM régi blogján publikáltuk.